Fundusze europejskie

 

WOJCIECH WŁODARSKI PHU DREWMET zrealizował projekt pn. Wsparcie działalności firmy Wojciech Włodarski PHU Drewmet w obliczu  pandemii COVID-19 poprzez dotację na kapitał obrotowy. Całkowita wartość dofinansowania z UE: 115 545,78 zł

 

Nie możesz znaleźć? Wyszukaj..