Świadectwo fitosanitarne

 

Instytut Technologii Drewna przyznał naszej firmie świadectwo potwierdzające spełnienie warunków produkcji wyborów w aspekcie wymagań fitosanitarnych ISPM15. 

Dzięki temu nasze produkty spełniają najbardziej rygorystyczne normy dotyczące kontaktu z żywnością i innymi produktami wymagające czystości sanitarnej podczas transportu i przechowywania.