Środki Unijne

Firma P.H.U. Drewmet Wojciech Włodarski jest beneficjentem programów Unii Europejskiej:

Tytuł Projektu: Zakup innowacyjnych maszyn do cięcia drewna w firmie P.H.U. DREWMET

Numer i nazwa Priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

01.00.00 ? Priorytet I. - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

01.05.00 ? Działanie 1.5. - Rozwój przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa